Film & Görsel Sanatlar = Film & Visual Arts

by Ozan Sökmen

 "Untitled # 3".

36" x 48" (90cm x 120 cm). Oil on canvas    

 

"The Kiss".
 48"x 55" (120cm x 137cm). Charcoal on paper.

 

"Untitled # 2".
28"x 52" (70cm x 130 cm). Oil on board.

 

"Untitled # 4".
36" x 48" (90cm x 120cm). Oil on canvas.

 

"The Forest".

15" x 11" (37.5 cm x 27.5cm). Watercolor on paper

 

"Untitled # 6".
28" x 52" (70cm x 130cm). Oil on board.        

 

"Untitled # 5".
 30"x 48" (75cm x 120cm). Steel,wood, acrylic.    

"Untitled # 15".

18" x 10" (45 cm x 25 cm). Oil on canvas

 

"Untitled # 5".
 30"x 48" (75cm x 120cm). Steel,wood, acrylic.    

"Untitled 12".

24" x 18" (60cm x 45 cm). Charcoal on paper

 

"Untitled 1010".

48" x 40" (120 cm x 100 cm). Acrylic on board

"The Puppet Master".

18" x 24" (45 cm x 60 cm). Charcoal on paper        

 

Copyright © 2016 Ozan Sökmen. All rights reserved.